Rookkanalen

Voor de volledigheid en bij wijze van service plaatsen we schoorsteenkanalen en optimaliseren we bestaande schouwen met het oog op een veilige verbranding en rookafvoer. We kunnen ofwel binnen de bestaande schoorsteen werken door middel van een flexibele buis, ofwel een extern rookkanaal plaatsen. We komen ter plaatse om te bekijken wat technisch mogelijk is.